Tilskudsmodtagere af redaktionel produktionsstøtte

Her på siden finder du lister over, hvem der har fået tilskud til redaktionel produktion, i hvilke år og og hvor stort tilskuddet har været. Listerne kan hentes i både pdf-format og som excel-fil.

Foreløbigt tilskud og endeligt tilskud

Redaktionel produktionsstøtte består af tre ordninger: Hovedordningen, supplementsordningen og overgangsordningen. Foreløbigt tilskud er beregnet på baggrund af puljens samlede beløb fratrukket et beløb til eventuelle klager. Efter klagefristen fordeles eventuelle uforbrugte midler til alle tilskudsmodtagere. Tilskuddet efter klagerunden er det endelige tilskud.

Derudover vil evt. uforbrugte midler fra Innovationspuljen blive fordelt som et ekstra tilskud i hovedordningen i december i samme tilskudsår - dette skete bl.a. i 2014.

Opdateret 14. april 2021