Start af et skrevet medie

Overvejer du at starte et nyt medie? Så kan du søge støtte!

Du kan under visse forudsætninger få tilskud til etablering af trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier.

Det tilskud, du kan opnå, er til forundersøgelser og til projekter, hvor der bliver etableret et nyt selvstændigt nyhedsmedie.

Etableringstilskud kan søges af virksomheder med et CVR-nummer eller personer med et CPR-nummer, der ønsker at etablere et nyt trykt eller skrevet internetbaseret nyhedsmedie.

Nyhedsmediet skal opfylde en række betingelser, som er beskrevet i ansøgningsvejledningen under ”Sådan vurderes din ansøgning”.

I skal være opmærksomme på, at I kan godt være gået i gang med etablering af nyhedsmediet på ansøgningstidspunktet, men mediet skal være i en etableringsfase og ikke overgået til almindelig drift.

Sådan kommer du videre:

Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen