Tilskud til medier

Tilskud til radio, tv og skrevne trykte eller webbaserede medier

Hvilke tilskudsordninger er der?

Der findes en række tilskudsordninger til forskellige typer af medier og medieprojekter. Tilskuddene tildeles alene på baggrund af ansøgningsrunder, som styrelsen offentliggør på sin hjemmeside.

Det er ikke muligt at søge tilskud uden for ansøgningsrunderne. Saneringsstøtte kan dog søges løbende.

Vil du orienteres om ansøgningsrunder for tilskud, anbefaler vi, at du tilmelder dig Slots- og Kulturstyrelsens nyhedsbrev for medieområdet.

Formålet med at støtte medier er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat.

Nedenfor kan du finde links til yderligere information om de forskellige tilskudsordninger, som Slots- og Kulturstyrelsen administrerer på vegne af Medienævnet og Radio- og tv-nævnet.

Tilskud til skrevne medier (Trykte og web)

INNOVATIONSPULJEN

Innovationspuljen yder projektstøtte til etablering og udvikling af nyhedsmedier, både ved etablering af et nyt, selvstændigt medie eller omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie.

ANSØGNINGSFRIST: Næste ansøgningsfrist er 6. januar 2022 kl. 14.00

BLADPULJEN

Bladpuljen yder distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter, herunder foreningsblade. Formålet er at bidrage til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og at fremme af foreningslivet.

ANSØGNINGSFRIST: Frist er den 3. februar 2022 kl. 12.00.

REDAKTIONEL PRODUKTIONSSTØTTE

Redaktionel produktionsstøtte er støtte til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier til produktion af redaktionelt indhold. Nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder.

ANSØGNINGSFRIST: Kan søges én gang om året. Fristen var 1. oktober 2021 kl. 14.00

SANERINGSSTØTTE

Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som er kriseramte, kan søge saneringsstøtte. Saneringsstøtten kan bevilges af Medienævnet til et nyhedsmedie, hvis støtten kan forhindre en umiddelbart forestående lukning og medvirke til at sikre nyhedsmediets videreførelse.

ANSØGNINGSFRIST: Saneringsstøtte kan søges løbende

Tilskud til elektroniske medier

IKKEKOMMERCIEL LOKAL-TV

Ikkekommercielle lokal-tv-stationer, der har programtilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet til at sende i MUX 1 (dog ikke under Særordningen), og hvor al programvirksomhed udøves fra det område, tilladelsen er givet til, kan søge om driftstilskud.

ANSØGNINGSFRIST: Der gennemføres hvert år i efteråret en ansøgningsrunde, hvor tilladelseshavere kan søge om tilskud til det efterfølgende år. Tilladelseshavere skal tilmelde sig Slots- og Kulturstyrelsens nyhedsbrev, hvor åbningen af ansøgningsrunden annonceres.

IKKEKOMMERCIEL LOKALRADIO

Ikkekommercielle lokalradio-stationer, der har programtilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet til at udøve ikkekommerciel programvirksomhed i FM-båndet med mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold om ugen mindst 50 uger om året kan kan søge om driftstilskud.

ANSØGNINGSFRIST: Der gennemføres hvert år i efteråret en ansøgningsrunde, hvor tilladelseshavere kan søge om tilskud til det efterfølgende år. Tilladelseshavere skal tilmelde sig Slots- og Kulturstyrelsens nyhedsbrev, hvor åbningen af ansøgningsrunden annonceres.

Opdateret 01. oktober 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen