Tilladelser

Opdateret 10. marts 2021

Tilladelse til forsøgsvirksomhed

Det er muligt at ansøge om tilladelse til forsøgsvirksomhed for både tv og radio i Danmark

Læs mere om tilladelse til forsøgsvirksomhed her