Tilskud til lokal-tv

Driftstilskud til ikkekommerciel lokal-tv

Medieaftalen for 2019-2023 afsætter årligt 45,8 mio. kr. som tilskud til ikkekommerciel lokalradio og -tv. 

Radio- og tv-nævnet administrerer puljen og udbetaler første rate af tilskuddet i januar til foreninger, der er blevet tildelt en tilladelse til udøvelse af programvirksomhed i forbindelse med udbud af sendemulighederne i MUX 1.

Tilsagn udbetales i to rater: den første i januar, såfremt finansloven er vedtaget, og den anden i august.

Tilskudsvejledningen kan findes her.

Alle ikkekommercielle lokal-tv-stationer, der har en programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet, har nu mulighed for at søge om driftstilskud for 2022.

Ansøgning om driftstilskud for 2022 skal ske via en formular, som findes på denne side. Fristen for at indsende en ansøgning er onsdag den 29. september 2021, kl. 12.00.

Tilskudsmodtagere for 2022 vil modtage tilskud og tilsagnsbrev medio/ultimo januar.

 

 

Opdateret 01. september 2021