Tilskud 2017

Radio- og tv-nævnet har på sit møde onsdag den 14. december 2016 truffet beslutning om fordeling af tilskud til ikkekommercielt tv i MUX 1.

Tilskuddet vil blive udbetalt til stationernes NEM-konti i to rater. Den første rate udbetales inden udgangen af januar måned, såfremt finansloven er vedtaget. Styrelsen vil ligeledes udsende stationens tilsagnsbrev pr. mail i januar. Anden rate udbetales i løbet af august måned.

Finanslovsbevillingen 2017 på 43,8 mio. kr. til ikkekommerciel lokalradio og -tv blev i lighed med sidste år fordelt med 40 % til radio og 60 % til tv.

Se fordelingen af tilskud til stationerne

Opdateret 10. marts 2021