Afgørelser

På denne side kan du se Radio- og tv-nævnets afgørelser i sager vedrørende satellit-, kabel- og kortbølgestationer.

2020

2019

2013

Roj TV A/S: Dom i Østre Landsret

Østre Landsret har den 3. juli 2013 afsagt dom i forhold til Roj TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S METV og indtil videre frakendt disse retten til at udsende tv på baggrund af Radio- og tv-nævnets registrering af 9. december 2003.

Find dommen fra Østre Landsret her

Afgørelser i 2012

Afgørelser i 2005

Opdateret 21. februar 2020