Start af lokal-tv

Når du vil starte en tv-station i Danmark, er der en række ting, du skal foretage dig, inden du kan gå i gang.

Der er dog forskel på, om du vil sende som æterbåren station via det jordbaserede sendenet eller via kabel/satellit.

Æterbåren tv-station

Som æterbåren station skal du først og fremmest have en programtilladelse.

Tildeling af programtilladelser sker på baggrund af en udbudsrunde, hvor de ledige sendemuligheder sendes i udbud.

Se også under "Tilladelse eller registrering".

Ud over selve programtilladelsen skal du have en teknisk tilladelse til at sende. Ansøgning om dette skal sendes til Energistyrelsen.

Opdateret 19. september 2019

Tilladelse til forsøgsvirksomhed

Det er muligt at ansøge om tilladelse til forsøgsvirksomhed for både tv og radio i Danmark

Læs mere om tilladelse til forsøgsvirksomhed