Hvilke regler gælder?

De kanaler, der sender programmer til Danmark fra udlandet, skal overholde lovgivningen i de lande, de er registreret i.

EU-landenes lovgivning på radio- og fjernsynsområdet er baseret på det EU-direktiv, der kaldes AVMS-direktivet.

AVMS-direktivet giver imidlertid rum for nationale fortolkninger af reglerne på en række områder. Dette kan blandt andet ses af, at det i nogle EU-lande er tilladt at foretage reklameafbrydelser af udsendelser, mens dette ikke er tilladt i Danmark.

Reglen om, at der ikke må sendes mere end 12 minutters reklamer pr. klokketime (fratrukket egenreklamer og såkaldt "sorte huller" i reklameblokkene), gælder derimod i alle EU-lande.

Du kan finde AVMS-direktivet i faktaboksen til højre.

DE ENGELSKE REGLER OG MYNDIGHEDER

De tv-kanaler, der er registreret i og sender fra England skal overholde den engelske lovgivning på området.

Reglerne administreres af den engelske tilsynsmyndighed Ofcom.

Du kan finde de engelske regler - The Ofcom Broadcasting Code - her

Klager over reklamers indhold behandles dog af den engelske myndighed ASA.

Du kan finde de engelske reklameregler her

Læs mere om klagemulighederne her.

DE SVENSKE REGLER OG MYNDIGHEDER

De kanaler, der er registreret i Sverige, men sender til Danmark, skal overholde den svenske lovgivning.

Reglerne i Sverige administreres af Myndigheten för radio och tv, Granskningsnämnden för radio och tv.

Du kan finde de svenske regler her.

Klager over reklamers indhold behandles i Sverige af Konsumentverket.

De svenske reklameregler kan findes her.

Læs mere om klagemulighederne her.

Opdateret 19. april 2021

AVMS-DIREKTIVET