I/S DIGI-TV

Ifølge radio- og fjernsynslovens § 3, stk. 4, kan tilladelse til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet meddeles DR, TV 2/DANMARK eller et selskab, der udelukkende er ejet af ét af disse foretagender eller foretagenderne i forening efter kulturministerens nærmere bestemmelse.

Kulturministeriet har i brev af 15. december 2005 meddelt Radio- og tv-nævnet retningslinjer for nævnets udstedelse af tilladelse til DR og TV 2/DANMARK A/S.

Radio- og tv-nævnet har den 10. januar 2006 udstedt tilladelse gældende til 31. december 2013 til I/S DIGI-TV. I/S DIGI-TV er et af DR og TV 2/DANMARK A/S etableret fælles sendeselskab, der bl.a. har til formål at etablere og drive det sendenet, der skal benyttes til udsendelse af DR's, TV 2/DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders digitale public service-programmer og nye digitale tjenester.

Radio- og tv-nævnet har den 1. oktober 2013 forlænget I/S DIGI-TVs tilladelse for perioden 1. januar 2014 til 3. april 2020, hvor også Boxer TV A/S’ tilladelse udløb. Forlængelsen er sket efter anmodning fra Kulturministeriet, der i brev af 1. juli 2013 bl.a. har anmodet nævnet om at udelade vilkår, der ikke længere er relevante, og at foretage en sammenskrivning af den oprindelige tilladelse og efterfølgende tillæg, således at tilladelsesvilkårene fremgår af ét dokument.

Opdateret 19. april 2021