Afsluttede udbud

På denne side findes en oversigt over afsluttede udbud, der fortsat er aktuelle.

Ældre udbud vil ikke være tilgængelige på siden.

Udbud af ny public service-radiokanal på DAB med fokus på kultur

Ansøgningsfrist:

Var den 20.09.19 kl. 12.00

Genudbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 3 2018

Ansøgningsfrist:

Var den 28.9.2018 kl. 12.00

Genudbud af kommerciel lokalradio 2018

Ansøgningsfrist:

Var den 6.4.2018 kl. 12.00

Genudbud af ikkekommerciel lokalradio 2018

Ansøgningsfrist:

Var den 4.5.2018 kl. 12.00

Udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder - DTT

Ansøgningsfrist:

5.3.2018 kl. 12.00

UDBUD AF PROGRAMTILLADELSER TIL IKKEKOMMERCIELT TV I MUX 1

ANSØGNINGSFRIST:

Var den 13.6.2019 kl. 23.59

Opdateret 11. december 2019