Sankt Petri Kirke og Gravkapeller

Sankt Petri Kirke er den tysksprogede menigheds kirke i København. Den blev opført som en enskibet kirke midt i 1400-tallet og er dermed den ældste bygning i den indre by.

Frederik 2. overdrog den til sine tysktalende undersåtter i 1585, og den hastigt voksende menighed gjorde det nødvendigt at udvide kirken i flere omgange. Christian 4. tilføjede to korsarme, og Christian 5. øgede den nordlige korsarm med yderligere tre hvælvingsfag. De særprægede gravkapeller opstod i årene fra 1648 til 1740, og det fornemme kobberspir kom til i 1757.

Restaurering af kirken

Som tiden gik, blev det en uoverkommelig opgave for menigheden at vedligeholde det store bygningskompleks, og i 1994 måtte staten tage kirken tilbage i sin varetægt. Den blev overført til Slots- og Ejendomsstyrelsen (forløberen for Slots- og Kulturstyrelsen), der i årene frem til 1999 gennemførte en omfattende restaurering og delvis nydisponering.

Den dag i dag bruges Sankt Petri Kirke aktivt af den tyske menighed, som holder gudstjeneste hver søndag og arrangerer rundvisninger, koncerter og andre kulturarrangementer i den historiske bygning.

Opførelsestidspunkt

Den ældste del af kirken stammer fra midten af 1400-tallet. Kirken blev overdraget til den tysksprogede menighed i 1585. Kapelbygningerne kom til i 1681 og 1740, og spiret er fra 1757.

Sankt Petri Kirke blev fredet i 1985 og overgik til statseje i 1994. Kirken fik en gennemgribende restaurering og omdisponering i perioden 1994-99 ved arkitekt Hans Munk Hansen.

Opdateret 25. oktober 2019

Fakta

Opført: Fra midten af 1400-tallet 

Åbningstider

Både Sankt Petri Kirke og gravkapellerne er åbne for publikum, og der er mulighed for omvisninger.
Kirken og gravkallerne: 1. april - 30. september: onsdag - lørdag kl. 11-15. Kirkegården: kl. 7-18

Se menighedens hjemmeside for yderligere oplysninger.

Sankt Petri Kirke

Sankt Peders Stræde 2
1453 København K