Ejendomsportefølje

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for drift og vedligeholdelse af en række af statens slotte, ejendomme og haver fordelt over hele Danmark.

Styrelsen har i dag ansvaret for cirka 30 ejendomme. Mange af slottene er i dag åbne for offentligheden og rummer publikumsrettede aktiviteter og museer.

Styrelsen varetager ikke selv formidlingen på slottene, men har udelukkende ansvaret for vedligeholdelsen. Styrelsen har også ansvaret for at drive i alt 500 hektar have. De fleste af haverne er åbne for besøgende.

Slotte, ejendomme og haver

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for nedenstående slotte, ejendomme og haver. Slottene rummer hver især en helt speciel historie, og slotshaverne afspejler med hver deres særlige stilistiske træk de forskellige historiske perioder, som har hersket. Via listen nedenfor har du mulighed for at læse mere om de enkelte slotte, ejendomme og haver:

Vedligeholdelse af kulturejendomme

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for bygningsdrift og -vedligeholdelse af en række kulturinstitutioners ejendomme i Danmark. 

Læs mere som styrelsens arbejde med drift af kulturejendomme

Opdateret 16. juli 2019