FAQs

På denne side kan du finde svar på de mest grundlæggende spørgsmål om Creative Europe programmet.

Hvem kan søge?

Creative Europe midler kan søges af de kulturelle og kreative sektorer såsom visuel kunst, fotografi, dans, teater, musik, kulturarv, arkitektur, design, cirkus, festivaler, kunsthåndværk, mode, litteratur, uddannelse og multidisciplinære projekter. Puljerne er åbne for både private og offentlige organisationer. For alle puljerne gælder følgende:

 • For at deltage skal din organisation have eksisteret, og været aktiv inden for de kreative og kulturelle sektorer, i minimum to år ved ansøgningsfristen.
 • Organisationer skal enten have hovedsæde i et EU-medlemsland eller i et af følgende lande.
 • Enkeltpersoner (fx kunstnere eller oversættere) kan ikke ansøge om midler hos Creative Europe.

Projekter med et audiovisuelt omdrejningspunkt kan ikke søge støtte fra kulturdelen af Creative Europe. De Audiovisuelle sektorer skal søge om midler fra Creative Europes MEDIA-program, som i Danmark formidles af Dansk Filminstitut. Læs mere på Dansk Filminstituts hjemmeside

Hvor mange penge kan man søge?

Mængden af penge, du kan søge, afhænger af hvilken pulje, du søger.

Hvad skal en Creative Europe ansøgning indeholde?

En Creative Europe ansøgning oprettes i Participants Portal. Her skal man downloade en såkaldt eForm, hvor man skal udfylde detaljer om projektet og partnere. Derudover skal man vedhæfte diverse bilag. Disse bilag varierer fra ansøgningsrunde til ansøgningsrunde, men inkluderer ofte:

 • Detailed project description - en detaljeret projektbeskrivelse med information om projektets formål, prioriteringer, målgrupper med mere. 
 • Dearation on honour - juridisk dokument, hvor lead partner skriver under på, at de opfylder alle krav til at modtage støtte fra Creative Europe.
 • Mandates - juridisk dokument, hvor hver partner giver lead-partner mandat til at agere på partnernes vegne i forbindelse med projektet.
 • Budget - et detaljeret budget for projektet. Budgettet skal altid laves i det excel-dokument Creative Europe offentligører sammen med de gældende guidelines for hver runde. (Læs mere om budgettet her.)
 • Partnership information - detaljeret information om alle partnere i projektet, inkl. CV for ledende figurer og dokumentation for organisationens tidligere arbejde.
 • Cooperation agreement - en kontrakt mellem lead partner og alle partnere som specificerer de juridiske aspekter af samarbejdet. (Læs mere om Cooperation agreement her.)

Ovenstående liste er er ikke udtømmende. Husk altid at tjekke de officielle guidelines for den specifikke ansøgningsrunde, du søger. 

Hvornår er den næste ansøgningsfrist?

Der er forskellige ansøgningsfrister for de forskellige tilskudspujler. Samarbejdsprojekter har sædvaneligvis en ansøgninsfrist hvert år, mens der for netværk, platforme og litterære oversættelser er længere i mellem ansøgningsfristerne. 

Se den seneste information om de enkelte puljers ansøgningsfrister. 

Alle ansøgningsrunder bliver offentligtgjort på EACEAs hjemmeside 6-8 uger før ansøgningsfristen. 

Hvad er forskellen på at være partner og lead partner?

Hvad er forskellen på at være partner og Lead partner?

Lead-partner har ansvaret for:

 • At indsende den elektroniske ansøgningsformular (eForm).
 • At indsamle alle de nødvendige tekster og dokumenter fra partnerne til ansøgningen.
 • Al kommunikation med og afrapportering til Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency, der forvalter puljens midler.
 • Økonomiske risici for med-finansiering af projektet.
 • Forvaltning af bevillingens midler, såfremt projektet får tilsagn.
 • I de fleste tilfælde er det også lead partner, som varetager den overordnede projektledelse.

Som partner kan I deltage på mange forskellige måder. Administrativt kan det være mindre krævende at deltage på dette niveau. Til gengæld er det som regel Lead-partner, som modtager den største andel af støtten fra Creative Europe grundet større krav til organisationen i form af regnskabs-aflæggelse, projektledelse osv. Alle partnere skal være involveret i udviklingen og afviklingen af projektet. Som partner skal I også være med til at co-finansiere projektet.

Hvis det er første gang, I deltager i et europæisk projekt, kan det være en god ide i første omgang at deltage som partner. På den måde får I indsigt i hvad det vil sige at deltage i et  europæisk projekt uden at stå med det fulde ansvar.

Hvordan vurderes en Creative Europe ansøgning?

Creative Europe midler ansøges direkte hos EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), gennem en elektronisk formular. EACEA sikrer sig, at alle formelle krav til ansøgningen er opfyldt og videregiver derefter ansøgningen til to eksperter på det område, ansøgningen dækker (scenekunst, billedekunst, arkitektur etc.). De to evaluatorer skal blive enige om deres vurdering af projektet. 

Ved tildeling af støttemidler fra Creative Europe, lægges der særligt vægt på projektets styrker indenfor følgende fire områder:

 • Relevans
 • Kvalitet i indhold
 • Kommunikation og formidling
 • Partnerskaber

Vægtningen af de forskellige punkter varierer efter hvilken af de fire støttepuljer, der er tale om.

Efter evalueringsprocessen modtager ansøgeren en detaljeret evaluering af projektet, hvad enten det har fået tilsagn eller afslag. Du kan forvente, at der går ca. 6 måneder fra ansøgningsfristen til du modtager tilsagn eller afslag.

Jeg er kunstner. Kan jeg søge støttemidler?

Individuelle kunstnere kan ikke søge om midler fra Creative Europe. Ansøgerorganisationen og alle partnere skal være kulturelle institutioner (private eller offentlige) som har været registreret som retslig enhed i minimum 2 år ved ansøgningsfristen og som har været aktive inden for den kreative eller kulturelle sektor i minimum 2 år. 

Hvad kan Creative Europe Desk Denmark hjælpe med?

Hvis I overvejer at søge om midler hos Creative Europe, kan Creative Europe Desk Denmark hjælpe dig med at komme i gang ved at: 

 • Give en faglig vurdering af jeres projekt
 • Hjælpe med partnersøgninger
 • Finde andre nationale og internationale støttemuligheder
 • Coache og vejlede om det konkrete projekt
 • Fjerne barrierene for at gøre processen nemmere for jer

Kontakt Saxe Lomholt, eu@remove-this.slks.dk, for at høre mere om mulighederne.

Opdateret 29. september 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

EU-støtte Nyt

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe - hvis du har lyst.